skype elitegroup.property
tel+7 495 178 01 45, + 7 911 770 58 15

Kupovanje nekretnine u Crnoj Gori

Kompanija Еlite Group se bavi prodajom nekretnina u Crnoj Gori. Osnovne vrste naše delatnosti su – prodaja novogradnje i starogradnje, komercijalne nekretnine i zemljišta u Crnoj Gori. Mi razrađujemo  biznis-planove neophodne za gradnju na parcelama, dajemo konsultacije za investiranje u Crnoj Gori. Gradimo stambene zgrade. Besplatno dajemo Vama konsultacije po svim pitanjima, vezanim za nabavku i uknjižbu nekretnina u Crnoj Gori, dobijanja boravka, osobinama delovanja i ostalo.

Dakle, da se kupi nekretnina u Crnoj Gori (sklapanje ugovora kupoprodaje) potreban je original putne isprave (pasoš) kupca nekretnine (ili kupaca, ako ih je nekoliko).

Trenutno, nerezidenti  ne mogu da nabavljaju nekretnine hipotekom. Ali moguće je plaćanje u ratama, što se češće pojavljuje u nabavci starogradnje.

Proces kupovine nekretnine u Crnoj Gori

Proces nabavke nekretnine obično se sastoji od sledećih koraka:

Kao prvo, Vi birate nekretninu za kupovinu, preciziraju se uslovi njene nabavke, mi proveravamo  pravnu ispravnost dokumenata.

Posle se plaća avans ( obično to iznosi  5-10% od vrednosti objekta nekretnine), i ugovorne strane sklapaju predugovor*.

Vlasnik nekretnine skida nju sa prodaje i obezbeđuje objekat kupovine za budućeg kupca.

Dalje, mi ili advokat  sastavljamo glavni ugovor** kupoprodajni u  šest primeraka. Ugovor potpisuju ugovorne strane. Nakon toga u prisutstvu advokata ili predstavnika agencije se vrši potpuna isplata između prodavca i kupca nekretnine.

Posle toga prodavac nekretnine u Crnoj Gori potpisuje priznanicu, koja se zove Clausula Intabulandi, u kojoj se kaže-potvrdjuje o saglasnosti vlasnika nekretnine da se odrekne svojih prava svojine u korist kupca.

Nedavne promene u procesu kupoprodaje nekretnine u Crnoj Gori

Ranije se ugovor overavao u sudu.

Zbog stupljenih na snagu  25.07.2011.god. promena u procesu potpisivanja ugovora kupoprodaje nekretnina u Crnoj Gori, svi ugovori moraju da budu potpisani samo u državnim notarskim kancelarijama u prisutstvu ovlašćenog notara, prevodioca, uz postojanje čiste dokumentacije (spisak dokumenata  treba precizirati za svaki objekat posebno).

Ako prodavac  ima čistu dokumentaciju, onda od trenutka predaje zahteva za uknjižbu ugovora do njegovog potpisivanja ne treba da prođe više od 4 dana. To zavisi samo od zauzetosti notara.

Prema crnogorskom zakonu za dopuštene greške notar snosi odgovornost svojom imovinom.

Spisak ovlašćenih notara (potpuna informacija ).

Proces je sledeći:

  1. Sastavlja se ugovor kupoprodaje nepokretnosti.
  2. Prikuplja se komplet dokumenata  (ugovor na srpskom/ruskom jeziku, List nepokretnosti, kopija plana ili DUP-a ili druge validne dokumente -  zavisi od određenog objekta).
  3. Poziva se sudski tumač.
  4. Zakazuje se vreme kod notara za čitanje ugovora.
  5. Posle prve posete/čitanja ugovora zakazuje se vreme i datum za potpisivanje ugovora.
  6. U zavisnosti od vrednosti objekta primenjuju se različite tarifne takse za uknjižbu (sve takse su fiksirane).

 

Dalje, sudski veštak procenjuje nabavljenu nekretninu u Crnoj Gori i određuje iznos poreza (3% od procenjene vrednosti nekretnine).

Posle plaćanja poreza dokumenta se predaju u Katastar nepokretnosti. I za neko vreme (idealna varijanta – mesec dana, češće – od dva meseca do pola godine) kupac dobija "List nepokretnosti", koji potvrđuje njegovo pravo svojine za nekretninu u Crnoj Gori.

* Predugovor – to je preliminarni ugovor o namerama između prodavca nekretnine i kupca. On se sklapa u fazi predaje kapare od strane kupca prodavcu. U ugovoru se opisuje objekat nekretnine, navodi se iznos kapare i vrednost nekretnine, utvrđuje se datum kad će da se sklopi glavni ugovor.

** Glavni ugovor – ugovor kupoprodaje nekretnine. U njemu se opisuje nekretnina, navodi se njena vrednost, iznos kapare, uslovi nabavke objekta i rokovi isplate. Potpisuje se i overava u notarskoj kancelariji. Potpisuju se šest primeraka ugovora (dva primerka zadržava kupac, dva zadržava prodavac, a dva su za katastarsku uknjižbu).

CIJENA:
od
do
CIJENA:
od
do
CIJENA:
od
do
CIJENA:
od
do